Att vårda barn i behov av palliativ vård på sjukhusEtt sjuksköterskeperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Moa Alfredsson; Nicholas Minkkinen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)