Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)