Miss Moneypenny : license to genusanalysera

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Denna kvalitativa textanalys analyserar karaktären Moneypenny i den omåttligt populära filmserien om James Bond. Analysen utgår från ett genusperspektiv där teorier som the male gaze, härskartekniker, kärlekskraft och normativ femininitet studeras i relation till karaktären. Det specifika intresset ligger i att göra en jämförande analys av Moneypenny innan och efter skiftet 2006 som kom i och med att skådespelaren Daniel Craig axlade rollen som Bond. Analysen utgår därför från sju Bondfilmer, fem från tiden innan Craig och två från Craig-eran. Resultaten visar på att Moneypenny alltid gestaltats feminint och flörtigt i relation till Bond, och att den aspekten av hennes gestaltning inte förändrats över tid. De mest påtagliga skillnaderna mellan film-erorna är karaktärens nu utökade tid i bild, utvecklade arbetsuppgifter, samt ändrade hudfärg. Skiftet har dock även lett till ett ifrågasättande av hennes kompetens och en gestaltning som sätter Moneypenny i en moderlig relation till Bond. Vidare skildras karaktären vara i ständigt behov av bekräftelse från Bond. Moneypenny har dock nu en mer aktiv roll, vilket visar på att utveckling av karaktären har skett. Det är dock inte självklart om detta ur ett genusperspektiv har gynnat eller missgynnat gestaltningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)