Hur man stöttar barn med språkstörning : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med elever med språkstörning för att stötta dem i deras språkutveckling

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Jennifer Warzocha; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är: (1) att undersöka vilken uppfattning klasslärare, specialpedagoger och logopeder har om språkstörning, samt hur de identifierar en språkstörning, och (2) att undersöka vilka arbetssätt och metoder klasslärare använder sig av för att stödja barnen i deras språkutveckling i årskurserna 1 – 3. De metoder som har använts i den här studien är intervjuer och observationer med klasslärare, specialpedagoger och en logoped. Resultatet i den här studien visar att man misstänker att ett barn lider av en språkstörning om det finns brister i exempelvis kommunikationen. Barn med språkstörning kan också lida av koncentrationssvårigheter. Resultatet visar främst att tydlighet i undervisningen är viktigt när man undervisar elever med språkstörning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)