Fragmenterad affärsverksamhet : En analys av antifragmenteringsregeln i OECD:s modellavtal 2017

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)