Patientnära tester närmare patienten : Ett säkert och användarvänligt produktkoncept för kapillär blodprovstagning i hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

Författare: Tove Markkula; [2014]

Nyckelord: hemdiagnostik;

Sammanfattning:

Dagens forskning inom medicinteknik öppnar möjligheter för billig och enkel analys av kapillära blodprov. Detta, i kombination med ett ökat behov av vård och en ansträngd ekonomi har lett till en debatt i vårt samhälle om hemdiagnostikens roll i en framtida vårdplattform. 

Målet med projektet har varit att skapa ett koncept för kapillär blodprovstagning som ska fungera inom ett system där patienten har större inflytande och insyn i sin egen hälsa. För att uppnå detta att studenten har undersökt betydelsen av gränssnittet mellan användare och teknik i en kontext där tillförlitliga resultat och säker användning är avgörande. 

Slutresultatet är ett produktkoncept som minimerar risken för skador och stress vid förstagångsanvändande samtidigt som den hjälper användaren att genomföra aktiviteten på ett sätt som ökar möjligheten till att uppnå ett tillförlitligt testresultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)