Förbättring av ett produktionsflöde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: NOTE AB är ett elektronik- och komponentföretag som tillverkar produkter till verkstäder, medicinsktekniska företag, försvaret och kommunikationselektronik företag. Examensarbetet genomfördes på deras enhet i Torsby som specialiserar sig på prototypframtagning och tillverkning av produkter som används i tuffa miljöer. NOTE i Torsby har fått en ny affär som innefattar tre produktfamiljer som de inte tillverkat förut. Omfattning på affären ökade från 50 MSEK till 92 MSEK innan planeringen av produktionen var klar. Vanligtvis tar det 1–2 år att få igång en sådan produktion, men nu har det endast tagit 6 månader från att affären fastställdes tills produktionen var igång. Problemet som uppstod var att de resurser, material och produktionsyta inte var anpassade efter den nya omfattningen på 92 MSEK.  Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur många produkter som kan produceras under en veckas tid och hitta förbättringsmöjligheter för det nya produktionsflödet. Examensarbetet avgränsades till att titta på en av produktfamiljerna. För att besvara syftet och samla in information om flödet gjordes en beskrivning av nuläget för att därefter kunna utföra en nulägesanalys. Utifrån den kunde Leanslöserier och problem identifieras samt ta fram förbättringsförslag till dem.  Resultatet som det här examensarbetet kom fram till var att kapaciteten var för låg jämfört med hur mycket Parker efterfrågade varje vecka. De största Leanslöserierna och problem som hittades var rörelse, brist i kommunikation och materialhantering. För att minska slöserierna och problemen togs ett antal förbättringsförslag fram och några genomfördes. Det resulterade i att rörelser och problem i produktionsflödet minskade samt att en mer strukturerad arbetsplats uppstod. Vidare arbete för företaget är att genomföra alla förbättringsförslagen och därefter utvärdera produktionsflödet på nytt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)