Formativ bedömning på praktiska moment i idrott och hälsa : Fyra gymnasielärares uppfattningar angående formativ bedömning och hur arbetet med det påverkar elevernas lärande

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Oscar Hasslekvist; Anton Karlsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)