Pedagogers upplevelser om barns möte med naturen: En studie på en Reggio Emiliainspirerad förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger i en Reggio Emiliainspirerad förskola uttrycker möjligheter att använda naturmiljön som inspirationskälla till lärande i och om naturen. Genom kvalitativa intervjuer med hjälp av metoden stimulated recall har fyra pedagoger vid Spira förskola i Luleå delgivit oss deras uppfattningar om ämnet. Materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visar att det ursprungliga syftet med en planerad lärandeaktivitet inte alltid kommer fram i genomförandet. Vidare visar resultatet att pedagogerna uttrycker möjligheter till lärande när barn vistas i naturmiljö. Resultatet visar även att pedagogerna upplever utmaningar vid pedagogiskt arbete i och om naturen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)