Nyhetsrapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige saknar ett människorättsperspektiv - En analys av skildringen av utsatta EU-medborgare i den redaktionella nyhetsrapporteringen i Sverige under 2019 och 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. FN har uttryckt en stor oro över situationen och behandlingen av utsatta EU-medborgare i Sverige. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utsatta EU-medborgare i Sverige skildras i den redaktionella nyhetsrapporteringen (redaktionella artiklar i tryckt press från de största morgon- och kvällstidningarna under 2019 och 2020). Vad skrivs det om och talas det om mänskliga rättigheter? Uppsatsen är tänkt att bidra med ökad information och kunskap om utsatta EU-medborgares situation i Sverige. Uppsatsen ämnar även till att bidra med information och kunskap om antiziganism och hur denna har tagit sig i uttryck under historien i Sverige. Undersökningen visar att rapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige är mycket begränsad, i princip obefintlig, och i princip enbart fokuserar på tiggeri, vilket också överensstämmer med majoritetssamhällets förväntade syn. Frågor som rör mänskliga rättigheter får lite fokus. Den ensidiga och onyanserade rapporteringen om utsatta EU- medborgare i Sverige leder till att kränkningar av utsatta EU-medborgares grundläggande mänskliga rättigheter som sker i Sverige i dag inte uppmärksammas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)