Kamouflerad reklam : En fokusgruppstudie i attityder mot produktplacering i online video om Youtube

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Tanya Watz; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)