Kostnadseffektiv enhet för fjärrövervakning av inbyggda system

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Företag kan ha produktionsanläggningar på ett antal olika platser runt om i världen. Den industriella utrustningen som används i anläggningarna innehåller ofta någon form av inbyggt system som kräver underhåll eller övervakning vid jämna mellanrum. Utrustningen kan vara tekniskt avancerad och därför måste underhållet skötas av en servicetekniker. Mindre leverantörer av industriella utrustningar har inte alltid möjlighet att ha serviceorganisationer i varje land då detta innebär en extra kostnad. Det hade därför varit fördelaktigt med ett kompletterande kommunikationssystem som fungerar som en mellanhand mellan servicetekniker och målsystem som kan befinna sig på skilda platser.Kommunikationssystemet som tagits fram i detta projekt fungerar som en typ av fjärrövervakning där det är möjligt att utföra fjärravläsning samt ändra inställningar på distans. Syftet med examensarbetet är därför att utveckla en enkel och kostnadseffektiv enhet avsedd för fjärrövervakning av utrustningar innehållande inbyggda system.Examensarbetet resulterade i en kostnadseffektiv prototyp av en övervakningsenhet, baserad på enkortsdatorn Raspberry Pi, som kan kopplas in till ett målsystem när service behövs. I projektet testades kommunikationssystemet mot ett målsystem baserat på enkortsdatorn Arduino Uno. Övervakningsenheten har möjlighet att kommunicera med målsystemet via tre olika sätt: RS-232, JTAG samt kommunikation via GPIO-pinnar. Dessa kommunikationssätt kan användas till olika ändamål då kommunikationssätten är användbara för olika tillämpningar och kan därmed möjliggöra implementering av många olika funktioner. Kommunikationssätten är dessutom välanvända och passar till många olika målsystem. Servicetekniker har två tillgängliga användargränssnitt för att interagera med övervakningsenheten. Det primära användargränssnittet är ett webbgränssnitt där utdata från målsystemet kan övervakas samt att det finns möjlighet att ställa in olika inställningar. Det andra användargränssnittet består av fjärrstyrning av övervakningsenheten där funktioner finns för att utföra felsökning (eng. debugging) samt möjlighet att ladda in ett nytt program på målsystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)