Vilka faktorer väger domstolen in för att bedöma om en person ska utvisas efter att ha begått en våldtäkt i Sverige?

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Manik Mkrtchyan; Sanna Rashid; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)