A study of how the Covid-19 pandemic has impacted Swedish SMEs ́s leadership and management

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Författare: Hamsa-ahmed Hussein; Wanis Walaf; [2022]

Nyckelord: Leadership; SME; crisis management;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)