Laserskanning och 3Dmodellering för rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. Problemet är dock att konstruktionen i dagsläget är dold bakom ett senare tillbyggt undertak. Syftet och målet med 3D rekonstruktionen är att återskapa kyrkorummet till sitt ursprungliga utseende och jämföra det med det nutida utifrån tre aspekter; ljusinsläpp, rumsupplevelse och rörelsemöjligheter. Resultatet av projektet visade att kyrkorummet var mycket mörkare förr på grund av att endast ett fåtal mindre fönster fanns. Kyrkorummet var däremot mer öppet under 1200-talet då det troligtvis inte fanns någon inredning i kyrkan, samt att det var öppet upp till nock innan undertaket byggts till. Idag har kyrkan fler och större fönster och den är även inredd med bänkar utmed långsidorna, vilket har påverkat rörelsemönstret. Framtida projekt som handlar om äldre kyrkor och konstruktioner kommer att kunna använda studien. Detta genom att behandla den som en riktlinje samt ett stöd för sitt projekt. Denna studien kan också ligga till grund för vidare och mer fördjupande studier inom detta område, då 3D-modellen kan användas till bland annat VR-teknik. Användning av VR-teknik kan möjliggöra för människor att uppleva det ursprungliga kyrkorummet precis som om de vore på plats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)