Bostadssegregation och politiskt deltagande : Bostadsområdets betydelse för individers politiska deltagande i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Johannes Eckerström Liedholm; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)