KÖPSTADEN ELLER SPÖKSTADEN? - Visionerna, upplevelserna och materialiteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Lina Nyvaller; [2019-06-19]

Nyckelord: social space; cultural heritage; abandoned place;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:14

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)