”Laget före jaget, jaget före laget eller jaget för laget” : En studie om ledarskap och coaching inom svensk flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Föreliggande studie undersöker de fem förbundskaptener som verkar i flick- (F16, F17 och F19), ungdoms- (U23) och damlandslaget i fotboll. Syftet med undersökningen är att skaffa sig kunskap om deras uppfattning om coaching och ledarskap samt undersöka hur förbundskaptenerna coachar och leder under landslagssamlingarna. 

Metoderna är intervjuer samt observationer vid matcher och träningar hos samtliga aktuella landslag. Undersökningen har tagit del av Svenska fotbollförbundets tre styrdokument för utbildning av flick-, ungdoms-, och damspelare på landslagsnivå, Spelarutbildningsplan från F15 till A-landslag (2010), Arbetssätt och roller, från F15-U20 (2013) samt Spelarutbildningsplan 2013.

Förbundskaptenerna anger att de är formade av sina första år inom idrotten. De har samtliga en lång fotbollskarriär som spelare och tränare.

Ledarskapet utgår från spelarnas delaktighet och inflytande. Delaktighet, nyfikenhet och aktivitet är nyckelord för spelarna. Förbundskaptenerna arbetar med ett coachande förhållningssätt och ledarskap där strävan är att spelarna motiveras till egna problemlösningar och beslut.

Mål sätts av spelare och ledare tillsammans utifrån de resurser som finns. Förbundskaptenernas uppgift är att skapa förutsättningar för att uppnå målen. Förbundskaptenerna ställer frågor och finns med som stöd, utbildare, guider och utvecklare med syfte att ge spelarna förutsättningar att nå uppsatta mål.

Arbetssättet skiljer sig mellan träning och match. Vid match använder ledarna ett mer auktoritärt ledarskap och spelarnas möjligheter till egna beslut minskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)