Dolda Markovmodeller

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Denna uppsats bygger på de tre klassiska problemen för en dold Markovmodell. Alla tre problemen kommer att matematiskt beskrivas på ett fullständigt sätt. Bland annat kommer problemet med hur man tränar en modell alltså lösas analytiskt med Lagrange multiplikator samt motivera varför Expectation-Maximization fungerar. En väsentlig del kommer också vara att introducera beräkningseffektiva algoritmer för att göra det möjligt att lösa dessa problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)