Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Författare: Erik Edlund; Oscar De Bourgh; [2016]

Nyckelord: VW; BP; Bolagsskandaler; VW; BP;

Sammanfattning:

Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bolagsetiska värderingar.

Den senaste och också en av de mest allvarligaste i historien skedde nyligen under hösten 2015. Det var då som Volkswagenkoncernen ertappades med sitt utsläppsskandalsfusk som kommit att kallas ”Dieselgate-skandalen”. Där såg den amerikanska miljömyndigheten att VW hade en mjukvara som lurade testsystem vad gäller utsläpp, bilarna från denna koncern har alltså under perioden som miljökravet Euro 5 gällde, släppt ut betydligt högre utsläppsvärden än angivet och tillåtet.

Vi tittar i denna uppsats på orsaker och förutsättningar för att ett sådant fusk skall uppkomma och dess påverkan, det påverkar inte alltid negativt med skandaler vilket vi kommer att gå igenom. Det kan också vara positivt för ett bolag då omstruktureringar ofta görs, även budgetar styrs om och kan driva utveckling framåt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)