Kreativitet till varje pris?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Reklam är idag en naturlig del av vår vardag. Investeringarna i reklam växer för varje år som går och år 2006 investerade olika annonsörer i Sverige över 60 miljarder kronor i marknadskommunikation. Ett ständigt ökande mediebrus och ett minskat förtroende för reklam har gjort det svårare för annonsörerna att nå fram med sitt budskap och reklamen fungerar inte alltid som planerat, närmare bestämt 80 - 85 % av reklamen som görs fungerar inte. Vad krävs då för att göra effektiv reklam och vad innebär egentligen effektiv reklam? Vilken betydelse har en reklamtävling som 100-Wattaren för begreppet effektiv reklam? Inom reklambranschen så hävdas det att reklam bör vara kreativ för att vara effektiv. Vilken är då kopplingen mellan begreppen kreativitet och effektivitet och vilken betydelse har de för varandra? Måste reklam vara kreativ för att vara effektiv? Då det råder delade meningar inom reklambranschen, men även inom den akademiska världen beträffande dessa begrepp söker vi skapa en större förståelse de båda begreppen. Vi söker även visa på varför det är viktigt att ha en ökad förståelse för begreppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)