Yield curve forecasting using macroeconomic proxy variables

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för fysik

Författare: David Sundberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)