Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. I studien definieras begreppet oavsiktlig avhumanisering för att bättre förstå medias roll i skapandet av stereotyper och diskrepans mellan tiggande och icke-tiggande. Därefter följer en exemplifiering av hur tiggande EU-migranter skildras i mediala rum idag i Sverige. Enligt en ameliorativ begreppsbestämning skapas begreppet avhumanisering som en sammansmältning av teoretiska begrepp såsom mänsklighet, infrahumanisering, icke-normativt beteende, fysisk och moralisk avsmak samt instrumentell människosyn. Varpå ett urval av artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Sveriges Television, Aftonbladet och Expressen som illustrerar definitionen analyseras. Studien belyser komplexiteten med att rapportera oberoende utan att ge näring åt fördomar. I slutsatsen visas att avhumanisering idag sker genom att den tredje statsmakten rapporterar på ett omedvetet sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)