Sömnsvårigheter, skärmtid, fysisk aktivitet och självupplevd stress - En enkätstudie gjord bland ungdomar på en gymnasieskola i södra Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: This survey study analyzes correlations between disturbances in sleep, screen time, physical activity and perceived stress among young people at a secondary school in the south of Sweden. Bivariate correlations, simple linear regressions and a multiple linear regression analysis were made to try to understand the relationship between the dependent variable of sleep disturbances measured with the “Insomnia severity Index” (ISI) and the independent variables which were the amount of screen time on mobile devices, screen time on computers, screen time in total, screen time in association with going to sleep, physical activity, as well as perceived stress measured with the “perceived stress scale” (PSS-10). The data showed highly significant correlations between perceived stress and disturbed sleep. It was also shown that computer screen time and screen time on mobile devices had a significant correlation with disturbed sleep in a bivariate correlation and a simple linear regression, however it was not significant in the multiple regression model. A conclusion was made that screen time seem to have a weak effect on sleep disturbance whereas perceived stress seem to have a strong effect and there could be other unexplored variables that correlates with sleep disturbance more strongly in conjunction with stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)