SKOLVAL – PÅ VILKA GRUNDER? En kvantitativ och kvalitativ analys av hur skolor kommunicerar till väljande föräldrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Josefin Johansson; [2020-01-08]

Nyckelord: Skolval; grundskola; hemsidor;

Sammanfattning: Syfte:Att undersöka den skriftliga information som möter föräldrar som står inför val av grundskola för sina barn.Teori:DiskursteoriMetod:Kvantitativ textanalys och diskursanalysResultat:Svårt för föräldrar att göra ett välgrundat skolval enbart med hjälp av informationen på skolors hemsidor, detta eftersom skolornas faktiska resultat inte skrivs ut, kommunala skolors hemsidor är väldigt lika och svåra att jämföra samt att inga skolor, varken kommunala eller fristående skriver någonting negativt om skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)