Osäker marknad för förvärvare av immateriella rättigheter : Sakrättsligt skydd vid dubbeldispositioner och godtrosförvärv av patent

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)