Använda befintligt presentationsverktyg eller utveckla nytt? : En studie ur ett funktionalitetsperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Inspectera AB är ett företag som erbjuder tjänster i flera olika områden. Ett av dessa områden är utbildning som ges på webben. De erbjuder i nuläget webbutbildningar gjorda i Flash men söker andra alternativ där de kan redigera utbildningar samt integrera webbutbildningarna i deras webbtjänst Inspectera Online. Den här rapporten handlar om skapandet av en prototyp för en webbutbildningsmodul som implementerats på Inspectera Online. Fokus ligger främst på presentationsverktyget i modulen och en jämförelse med liknande verktyg som finns tillgängliga på internet. I resultatet presenteras för- och nackdelar för respektive presentationsverktyg med avseende på funktionalitet och vilka möjligheter till integration som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)