Det kanske inte var så heller

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: En undersökning av Stig Larssons andra roman Nyår utifrån idéer om den romantiska ironin så som de presenteras av Friedrich Schlegel och tolkas av Paul de Man samt Horace Engdahl. Uppsatsen kontrasterar synvinkeln med tidigare forskning som valt att se romanen dels som en existentialistisk roman, dels som en postmodern metafiktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)