Att lindra långvarig smärta och dess konsekvenser med hjälp av icke-farmakologiska metoder.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Angelica Bergholm; Magdalena Svanström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)