Rättsligt skydd för sms-låntagare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Sverige behöver ett förbättrat konsumentkreditskydd. Fler sms-lån än någonsin har hittills i år hamnat i Kronofogdemyndighetens register som obetalda. Konsumenternas skydd är i stort sett verkningslöst, många sms-långivare missköter kreditupplysningarna och ger ut lån till människor som redan är skuldsatta. Förslag till förbättringar för konsumenternas skydd på sms-lånemarknaden finns. Nu återstår det bara att se ifall något förslag börjar tillämpas snart. Den viktigaste åtgärden för en förbättring av konsumenternas skydd, anser jag är att ge Finansinspektionen tillsammans med KoV, tillstånd att övervaka sms-långivarna. Idag är sms-långivarna enbart registrerade hos Finansinspektionen, vilket gör att ingripandemöjligheterna gentemot företagen är begränsande, och ingen kontinuerlig eller förebyggande övervakning av verksamheten kan ske. Förhoppningsvis skulle Finansinspektionens övervakning av sms-långivarna bidra till att kreditupplysningarna sköts ordentligt, och misskötsel av dem leda till böter eller kreditförbud. Sms-långivarna har ofta effektiva räntor upp till flera tusen procent. Rekvisitet för ocker i BrB 9:5§ andra stycket är att räntan eller annan ekonomisk förmån ska stå i uppenbart missförhållande till motprestationen. Det rekvisitet är enligt min mening ofta uppfyllt för sms-lånen, trots det har ingen sms-långivare åtalats för ocker någonsin. När företeelse blivit så etablerad såsom sms-lån krävs det mod och integritet för att våga vara den som säger att kejsaren är naken. Ju längre tiden går desto mindre blir möjligheterna att åtala sms-långivarna för ocker, såtillvida det inte dyker upp en ny omständighet som rubbar balansen och därmed riktningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)