”...DU SKA BLI SNITTAD SNART,OKEJ? SEN GICK DE…” : Intervjustudie om kvinnors erfarenheter av barnmorskors informationsgivning inför akut kejsarsnitt

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Kajsa Aronson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)