Våld i nära relationer bland gymnasieungdomar i Jämtland/Härjedalen : Ett feministiskt- och jämställdhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Josefin Söderström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)