Ön, pappan och de hemliga : En undersökning av ö-kronotopen i Sven Wernströms De hemligas ö och Tove Janssons Pappan och havet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Författare: Charlott Nordlander; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract  Ön har länge varit en plats för utforskning inom litteraturen. Här kan vi undersöka mänskligheten utanför dess normala gränser, bortanför dess större och fixerade kontext. I denna uppsats kommer jag att undersöka ön i litteraturen utifrån ett kronotop-perspektiv, förklara hur ön kan förstås utifrån Bachtins teorier, och hur denna ter sig i De hemligas ö av Sven Wernström och Pappan och havet av Tove Jansson. Syftet med denna analys är att uppnå en fördjupad förståelse för kronotopen som koncept samt belysa hur den kan hjälpa oss se större samhälleliga inflytanden på en mindre och mer lätt-översiktlig skala. Analyserna kommer behandla de tids- och rumsskildringar som finns i dessa verk och hur de ger texten möjlighet att utforska sociala roller och koncept. Jag kommer använda mig av Bachtins kronotop-begrepp för att förklara ön som litterär kontext som jag sedan applicerar på verken. Utifrån resultaten kommer jag diskutera de samhälleliga influenser som påverkat verken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)