Miljöbrottet och dess konsekvenser för skadestånd och offer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gottfrid Abresparr; [2017]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)