Konstruktionen av genus i LVU 3 § : - om hur socialnämndens utlåtanden i ärenden avseende LVU 3 § “annat socialt nedbrytande beteende” konstruerar genus

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Hana Blagajcević; Arijana Hamzagić; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)