Den digitala inre marknaden - Ett verkligt gränslöst Europa?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks den inre marknaden inom Europeiska unionen och även huruvida den s.k. digitala inre marknaden mer och mer kommer att få en väsentlig betydelse för framtiden. Den digitala inre marknadens frammarsch förhalas just nu på grund av diverse nationella regleringar inom ett flertal juridiska områden. Den digitala inre marknaden är enligt mångas uppfattning Europas framtid och ska ses som en prioritering för kommissionen. Med en potentiell effektivitetsvinst på 415 miljarder euro och skapandet av nya arbetsmöjligheter är det svårt att inte hålla med. Med teknikens väldiga framfart hinner inte lagstiftningen med riktigt och skapar därför problematik, stora otydligheter och osäkerheter, både för konsumenten och näringsidkaren. Europeiska unionen har just nu 28 olika nationella tillämpningar på områden som konsumentskydd och avtalsrätt. Den inre marknaden bygger i grund och botten på en filosofi om en gränslös marknad med gemensamma regler. Istället skapar de nationella tillämpningar avskräck för företagen och konsumenterna då en ska utföra gränsöverskridande e-handel. År 2015 kom EU-kommissionen fram med ett meddelande till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Meddelandet heter ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” och är precis vad det låter. En strategi som den europeiska kommissionen har tagit fram för att sakta men säkert nå målen med den digitala inre marknaden. Således blir frågan nu vilka problem som kommissionen har valt att lyfta fram och vilka konsekvenser som kommer att uppstå vid bemötandet av dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)