Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom med en stigande prevalens. Sjukdomen kännetecknas av hyperglykemi och sena sjukdomskomplikationer kostar sjukvården stora summor pengar. För att behandla sjukdomen rekommenderas patienter ändra livsstilar och behöver både socialt och professionellt stöd för att genomföra det. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Metod: Litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Ur analysen framträdde två huvudkategorier. Acceptera situationen och livet efter diagnos med fem underkategorier. Slutsats: Att göra förändringar som är hållbara är svåra för personer med diabetes typ 2. Det finns också en skillnad i motivation och vilja till förändring mellan de personer som upplever symtom och de som är symtomlösa. Att stödjas vid förändring är fördelaktigt för processen, vilket stöd personen har tillgång till, och behov av, bör undersökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)