Marx och Engels - det Kommunistiska Manifestet om
folkrörelse och idrott: motsvarar manifestet de kriterier
modern samhällsvetenskaplig forskning ställer upp?

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Studien undersöker huruvida Marx och Engels, i det Kommunistiska
manifestet, beskriver en folkrörelse utifrån moderna samhällsvetenskapliga
kriterier. Vidare undersöks om samma manifest ser idrotten - en del av
folkrörelsen - som en ingrediens för att förverkliga Marx och Engels idé om
det kommunistiska samhället.

Resultatet visar på att det som skrivs av författarna är lika med en modern
folkrörelse, men också att idrotten inte ses som viktig för att förverkliga
idéerna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)