Bong Joon-hos gestaltande av klass : En semiotisk klassanalys av Snowpiercer, Okja och Parasite

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)