Utsatthet för barnmisshandel och relationer till jämnåriga i ungdomsåren

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Nina Ambrus; [2021-03-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: arnmisshandel är ett stort problem som bland annat kan leda till omfattande negativa effekter på vänskapsrelationer och relationer till jämnåriga för den drabbade. Studiens syfte var att undersöka samband mellan utsatthet för barnmisshandel och relationer till närmsta vän, problem med jämnåriga och umgänge med normbrytande vänner bland ett urval av ungdomar i årskurs 8/9 (N = 1307). Data från det longitudinella forskningsprojektet LoRDIA användes. Pearsons korrelationsanalys och t-test för oberoende grupper visar att det finns ett samband mellan utsatthet för barnmisshandel och problem med jämnåriga, att ungdomar som utsatts för barnmisshandel upplever lägre stöd från vänner och i högre utsträckning umgås med normbrytande vänner än ungdomar som inte utsatts för barnmisshandel. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier och förslag till vidare forskning ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)