Jämställdhet och stereotyper : En undersökning av två läroböcker i Engelska 5 och 6 ur ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Författare: Tobias Sikström; [2017]

Nyckelord: Läromedelsanalys; engelska; jämställdhet;

Sammanfattning: This is a study of two English textbooks for the courses English 5 and English 6 for the Swedish Upper Secondary School. The main aim of this study was to determine whether men or women are over-represented in textbooks and whether or not the men and women in the textbooks convey harmful or otherwise negative stereotypes in breach of the curriculum’s standards. The results show that men are over-represented in both textbooks. The results also show that men are featured more frequently than women in both text and in pictures and that men are more frequently portrayed in a stereotypical way in pictures than in text. However, the study has also found that women, while given less room in the textbooks, are not portrayed stereotypically neither in text nor in pictures.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)