Tjejernas missbruk – ett mörkertal

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

Författare: Hanna Brolund; Julia Navrén; [2018]

Nyckelord: Missbruk;

Sammanfattning: Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. På drogvaneundersökningar som genomförs andra året i gymnasiet är det 60 procent killar och 40 procent tjejer bland de som uppger att de någon gång testat narkotika. Bland personer dömda för narkotikabrott ser siffrorna helt annorlunda ut, bara 13 procent av de dömda är tjejer. Det behöver inte innebära att alla som uppgivit att de använder droger blir fullt utvecklade missbrukare, men enligt polisen finns det anledning att tro att det här är ett mörkertal, och de inte hittar lika många av de tjejer som missbrukar. – Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, vilket gör att de riskerar att gå mycket djupare i sitt missbruk än männen och bli fullt utvecklade missbrukare, säger Lennart Karlsson, polischef för Norrmalm i Stockholm. I en artikelserie i sex delar möter vi några av de kvinnor som är en del av mörkertalet. Vi har träffat tjejer med erfarenhet av missbruk och poliser som jobbar med narkotika för att ta reda på frågan –  vilka är de narkotikamissbrukande tjejerna, varför upptäcks de inte och vad får det för konsekvenser? Del 1: Möt tjejerna: “Jag har alltid sluppit undan” Del 2: Brukarföreningen – en plats för vila och sprutor Del 3: Polisen: “Det är jobbigare att kolla tjejer” Del 4: Han har ansvar för “Plattan” – vill hitta fler tjejer Del 5: Forskaren: “Vi måste skaffa nya glasögon” Del 6: Sofie, 24, arbetar mer än heltid – med att få tag på heroin

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)