Fixtur för materialböjning : Konstruktion av fixtur för materialböjning till laborationsutrustning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Robert Roncevic; [2020]

Nyckelord: fixtur; voestalpine; materialböjning;

Sammanfattning: Rapporten innefattar ett examensarbete för ingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet. Uppdraget gjordes för voestalpine Precision Strip AB, Munkfors. I fabriken i Munkfors så kallvalsas bandstål för diverse applikationer. Detta stål bearbetas mekaniskt i valsningen. För att mäta materialets egenskaper så används röntgendiffraktion. Metoden går ut på att bestråla stålet med röntgenstrålar och avläsa mätvärden på en dator. I dagsläget finns enbart en fixtur för att mäta plana testobjekt. Uppdragsgivaren önskar att kunna mäta testobjekt som utsätts för spänningar. Detta för att kunna mäta elasticitetsmodulen och poisson´s ratio hos ett stål Målet med arbetet har således varit att konstruera en fixtur som kan åstadkomma en varierande böjlast på ett testobjekt. Projektet har följt produktutvecklingsprocessen som beskrivs i Johannesson et al. Projektet resulterade i en fixtur som applicerar en bestämd last hos ett testobjekt.  Den applicerade lasten kan varieras av operatören och diverse inställningsmöjligheter finns. Fixturen är utrustad med en kraftgivare och ett mätdon för att säkerställa korrekt mätning. Lösningen anses klara av de krav som ställs med undantag till ett krav. Detta krav är att klara hela tjockleksintervallet av testobjekt på 0,06-0,4 mm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)