Vodoun reser sig : En uppsats om Haitis Revolution och Vodouns inblandning

Detta är en L3-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: En uppsats om vodouns inblandning under slavupproret i kolonin Saint-Domingue under slutet av 1700-talet till början av 1800-talet. Uppsatsen försöker bevisa vodouns påverkan på ett lyckat slavuppror där andra slavuppror misslyckats. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)