Byggnad på ofri grund: Ett område med ett oklart sakrättsligt skydd vid köp, pantsättning samt säkerhetsöverlåtelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar de sakrättsliga reglerna beträffande byggnad på ofri grund. Den behandlar problematiken kring överlåtelse och pantsättning samt säkerhetsöverlåtelser som sakrättsligt betraktas som vanlig överlåtelse men i praktiken fungerar som pantsättning. Vid överlåtelse och säkerhetsöverlåtelse fungerar avtalet ensamt som sakrättsligt moment medan det vid pantsättning krävs tradition. Problemet med att ha avtalet som sakrättsligt moment är att omsättningsskyddet försvinner, d.v.s. godtrosförvärv blir omöjligt. Detta innebär att köparen aldrig kan vara säker på att hans köp är sakrättsligt korrekt. Ett annat problem är att borgenärsskyddet blir svagt och risk för skentransaktion är stor. Att kräva tradition vid pantsättning innebär att det blir nästintill omöjligt att utnyttja byggnad på ofri grund som säkerhet.

Doktrin ger flera förslag på hur man kan lösa problemen beträffande överlåtelse och pantsättning. I doktrin föreslås att tradition borde krävas även för överlåtelse men detta skulle vara svårt i praktiken eftersom byggnad på ofri grund sitter fast och är svår att förflytta eller flytta till. I uppsatsen behandlas även problemlösning genom rådighetsavskärande, men denna lösning skulle inte vara bättre än att ha avtalet som sakrättsligt moment. Ett ytterligare förslag som behandlas är denuntiation till markägaren vid överlåtelse och pantsättning, vilket förmodligen skulle vara en delvis möjlig lösning, men den skulle skapa andra problemen. Slutligen diskuteras inskrivning som visar sig vara den rimligaste lösningen eftersom den är effektiv. Om man utnyttjar redan befintliga register av byggnad på ofri grund blir inte heller kostnaderna så stora. Inskrivning skulle fungera både för pantsättning och överlåtelse.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)