Samskapande av värde i digital tjänsteutveckling : En fallstudie av utvecklingsprocessen för dailies i TV- och filmbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

Författare: Julia Jonsson; Emma Sundman; [2019]

Nyckelord: Value co-creation;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)