An investigation of slow light and time delay-bandwitdth in Pr3+:Y2SiO5 by using the persistent spectral hole burning technique

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Atomfysik

Författare: N Lin; [2010]

Nyckelord: Physics and Astronomy;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)