Demokratiseringsprocessen av postsovjetiska länder. En jämförande analys av den demokratiska utvecklingen i Ukraina och Vitryssland efter Sovjetunionens fall.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på vad som gör att Ukraina lyckats bli en erkänd demokrati samtidigt som Vitryssland förblir en auktoritär diktatur. Vi ska i denna jämförande analys titta på de demokratiseringsprocesser som ägt rum i de båda länderna. Vi kommer lägga energi på staten, det civila samhället och globaliseringen. Vår analys visade att det efter självständighetsförklaringarna fanns auktoritära tendenser båda länderna. Trots att Kutjma så tidigt som 1998 tog avstånd från ett direkt auktoritärt styre liknande det i Vitryssland förblev Ukraina en semi-diktatur fram till den orangea revolutionen då landet fick en ny chans att bygga demokrati. Orangea revolutionen och företeelser som gjorde denna möjlig ligger till grund för den demokratiska framgången i Ukraina. Vitryssland saknar de nödvändiga förutsättningar som kan resulteras i någon liknande aktion som orangea revolutionen. Bland de förutsättningarna är det viktigt att nämna: någorlunda liberaliserad politik, politisk konkurrens, förekomsten av internationella NGOs samt oberoende medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)