JHWH:s maskulinitet i Hes 16:3-43

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

Sammanfattning:

I den här studien undersöks JHWH:s maskulinitet i Hes 16:3-43 i den hebreiska bibeln. Texten beskriver en familjemetafor där JHWH är make och far, och Jerusalem hustru och dotter. Studien undersöker hur JHWH:s maskulinitet gestaltas i förhållande till andra personer i texten och i förhållande till ideal kring maskulinitet och förväntningar på män som uttrycks i den hebreiska bibeln. De ideal och förväntningar som behandlas i studien rör familjeliv, våld och relationer mellan män i samhälle och inom religion. Studien visar hur JHWH i textens första verser intar en roll som liknar hegemonisk maskulinitet men att hans roll i genusrelationen förändras när Jerusalem börjar att agera på ett genusöverskridande sätt. När JHWH låter hennes före detta älskare bruka våld mot henne upphör hennes överskridande handlande och könsgränserna återupprättas. Därmed säkras hans maskulinitet i förhållande till textens andra personer. Samhället Jerusalem, inklusive dess ledare och prästerskap, uppmanas att inta en feminiserad roll inför JHWH.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)