Feminist Struggles for Identity in Charlotte Brontë’s Jane Eyre and Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

Författare: Nadja Rantonen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)